ประกาศผลการคัดเลือกผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ 28 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 303 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง