ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
วันที่ 28 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 485 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)