ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ 19 ม.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 840 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง