ประกาศรับสมัครงานกรมกิจการผู้สูงอายุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการของกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม

ประกาศรับสมัครงานกรมกิจการผู้สูงอายุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการของกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม
วันที่ 1 มี.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 342 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)