ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการด้านวิชาการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการด้านวิชาการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
วันที่ 13 มี.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 1,352 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)