ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ
วันที่ 9 ส.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 1,388 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)