ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ 8 ก.พ. 2567 | ผู้เข้าชม 510 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)