ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติง่นโครงการสนับสนุนพัฒนาสวัสดิการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติง่นโครงการสนับสนุนพัฒนาสวัสดิการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
วันที่ 9 ก.พ. 2567 | ผู้เข้าชม 395 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง