ประกาศผลการคัดเลือกผู้สอบผ่าน ตำแหน่งช่วงปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สอบผ่าน ตำแหน่งช่วงปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ 12 ก.พ. 2567 | ผู้เข้าชม 312 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)