ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติโครงการฯ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติโครงการฯ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
วันที่ 14 ก.พ. 2567 | ผู้เข้าชม 567 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)