ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมรองรับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมรองรับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 1 อัตรา
วันที่ 4 ก.ค. 2567 | ผู้เข้าชม 648 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง