นวัตกรรมยางพาราป้องกันสะโพกสำหรับผู้สูงอายุ

นวัตกรรมยางพาราป้องกันสะโพกสำหรับผู้สูงอายุ
วันที่ 17 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 446 ครั้ง

ปัจจุบันไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สุงอายุ ซึ่งปัญหาที่สำคัญของผู้สูงอายุและเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตเร็วขึ้น คือการล้ม บางคนเดินไม่ได้และมีโรคแทรกซ้อนตามมา จึงเป็นที่มาของการคิดค้นนวัตกรรมป้องกันสะโพก หรืออุปกรณ์หนุนสะโพกให้กับผู้สูงอายุ ลดการบาดเจ็บ ผลิตจากยางธรรมชาติ ช่วยเพิ่มมูลค่ายางพาราอีกด้วย