นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุสู่การใช้จริง

นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุสู่การใช้จริง
วันที่ 17 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 504 ครั้ง

Facebook Live หัวข้อ "นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุสู่การใช้จริง" โดย ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. และทีมผู้คิดค้น 4 นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ อาทิ JOEY-เตียงตื่นตัว BEN-อุปกรณ์ขึ้นลงเตียง AKIKO-ผ้ากระตุ้นสมอง และ MONICA-เกมฝึกสมอง พบกับที่มาของการคิดค้นนวัตกรรม มุมมองของผู้ประกอบการ และการนำไปใช้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกลาง ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายนนี้ เวลา 13.00-13.30 น.