“ชวนคิด ระดมสมอง” สร้างนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ : พบหมอรามา

“ชวนคิด ระดมสมอง” สร้างนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ : พบหมอรามา
วันที่ 17 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 378 ครั้ง

Rama Health Talk “เปิดใจ ปรับวัย ให้ใกล้เคียง” รามาธิบดี “ชวนคิด ระดมสมอง” สร้างนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ อ. ดร. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล