กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ประชุมหารือการปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ประชุมหารือการปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
วันที่ 10 ก.ค. 2567 | ผู้เข้าชม 93 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ประชุมหารือการปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ประชุมหารือการปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมี นางสาวผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 706 มงกุฎทอง ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม.

คลังภาพ