กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 7/2567

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 7/2567
วันที่ 10 ก.ค. 2567 | ผู้เข้าชม 122 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 7/2567

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 7/2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และมอบนโยบายสำคัญของ รมว.พม. โดยมี คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางสาวบุษยา ใจสว่าง นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวังสะพานขาว ชั้น 18 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผ่านระบบ  Zoom Meetings