หารือด้านการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

หารือด้านการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
วันที่ 3 พ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,200 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางอภิญญา ชมพูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Zoom Video Conference ร่วมกับนายเอกนัฐ บุญยัง ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ เพื่อหารือด้านการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 21 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

           ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

คลังภาพ