ขับเคลื่อนโครงการให้บริการเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการที่เดือดร้อน ขาดผู้ดูแล สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

ขับเคลื่อนโครงการให้บริการเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการที่เดือดร้อน  ขาดผู้ดูแล สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
วันที่ 4 พ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,293 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Video Conference เพื่อการขับเคลื่อนโครงการให้บริการเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการที่เดือดร้อน ขาดผู้ดูแล สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 21 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม กรุงเทพมหานคร

 

          โดยหลังจากการประชุมดังกล่าว อธิบดีฯ ได้ร่วมวางแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ

 

           ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

คลังภาพ