พิธีรับมอบสิ่งของบริจาคให้แก่กลุ่มเปราะบางผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 จากคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ภายใต้โครงการ การสนับสนุนทรัพยากรจาก CSR สู่กระทรวง พม.

พิธีรับมอบสิ่งของบริจาคให้แก่กลุ่มเปราะบางผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 จากคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ภายใต้โครงการ การสนับสนุนทรัพยากรจาก CSR สู่กระทรวง พม.
วันที่ 6 พ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,476 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคให้แก่กลุ่มเปราะบางผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 จากคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ภายใต้โครงการ “การสนับสนุนทรัพยากรจาก CSR สู่กระทรวง พม.” เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบางตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนสิ่งของที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย ข้าวสาร 2 ตัน จากบริษัท เอเซียโกลเด้นไรซ์ จำกัด น้ำผลไม้ TIPCO จำนวน 10,080 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 10,020 ขวด จากบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง CP จำนวน 2,000 กล่อง ตู้แช่อาหารสด จำนวน 1 ตู้ จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 50ml จำนวน 1,000 ขวด จากโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และซิมการ์ด AIS พร้อมแพ็คเกจโทรฟรี 2 เดือน จำนวน 15 เลขหมาย จากบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี พลโทสุรเดช ประเคนรี ประธานวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 กล่าวรายงาน นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร