ร่วมการบันทึกวิดีทัศน์กิจกรรม Jump Thailand หมอบกราบพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9

ร่วมการบันทึกวิดีทัศน์กิจกรรม Jump Thailand หมอบกราบพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9
วันที่ 12 ต.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 38 ครั้ง

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการบันทึกวิดีทัศน์กิจกรรม Jump Thailand หมอบกราบพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 ซึ่งโครงการ JUMP THAILAND ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ AIS Academy จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการบันทึกวิดีทัศน์กิจกรรมข้างต้น ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด

คลังภาพ