การประชุมเพื่อหารือและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเลขานุการกรม

การประชุมเพื่อหารือและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเลขานุการกรม
วันที่ 12 ต.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 107 ครั้ง

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเลขานุการกรม โดยมี นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ นางปราณี ประทุมมา เลขานุการกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด
 

คลังภาพ