ประชุมหารือการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับนายจรัส อังกาบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 ประชุมหารือการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับนายจรัส อังกาบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ 14 ต.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,125 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ประชุมหารือการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับนายจรัส อังกาบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมรับฟังรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด

คลังภาพ