ประชุมหารือการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับนางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

 ประชุมหารือการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับนางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
วันที่ 14 ต.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 469 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ประชุมหารือการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับนางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ในประเด็นการพัฒนาแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุในยุคชีวิตวิถีใหม่ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด

คลังภาพ