กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แนวคิด "ร่วมสร้างสังคมดี ด้วยภูมิปัญญา เวลาและความรัก" ในหัวข้อ "ลอยกระทง ไม่หลงทาง พร้อมร่วมสร้าง สังคมปลอดภัย" ผ่าน Dop Facebook Live

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แนวคิด
วันที่ 19 พ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 511 ครั้ง

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แนวคิด "ร่วมสร้างสังคมดี ด้วยภูมิปัญญา เวลาและความรัก" ในหัวข้อ "ลอยกระทง ไม่หลงทาง พร้อมร่วมสร้าง สังคมปลอดภัย" ผ่าน Dop Facebook Live

ในปัจจุบันการสื่อสารผ่านระบบสื่อสารสังคมออนไลน์ (Social Media) ถือเป็นตัวช่วยและช่องทางที่มีความสำคัญทั้งในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสะดวกรวดเร็ว และเป็นช่องทางที่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้มีแนวคิดในการใช้ช่องทางการสื่อสารของ Social media (Facebook) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสถานการณ์ทางด้านสังคมที่มีความน่าสนใจ ตลอดจนผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป โดยในวันนี้ (วันที่ 19 พ.ย.64) ซึ่งเป็นวันแห่งเทศกาลลอยกระทง กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "ร่วมสร้างสังคมดี ด้วยภูมิปัญญา เวลาและความรัก" ในหัวข้อ "ลอยกระทง ไม่หลงทาง พร้อมร่วมสร้าง สังคมปลอดภัย" ผ่าน Live Dop Facebook ครั้งที่ 1 ขึ้นโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจในประเด็นต่างๆ อาทิ

- การให้ความรู้ในเรื่อง"วันลอยกระทง"

- นำเสนอกิจกรรมลอยกระทง คนทุกวัย กิจกรรมดีๆ ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุที่สร้างความรัก ความผูกพันของครอบครัว ณ วัดไชยทิศ by น้องแองจี้ กูรูวัยเก๋า

- กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ในการเสริมสร้างสังคมดีด้วยภูมิปัญญา เวลาและความรัก

- การแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองของคนรุ่นใหม่ในวันลอยกระทง เพื่อร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว

- 10 สถานที่สุดฮิต สำหรับการลอยกระทง (กทม และปริมณฑล)

- ลอยกระทงยุค new normal

โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม DOP Live ผ่าน Facebook กรมกิจการผู้สูงอายุดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ