รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผ่านรายการเบิ่งบ้านเบิ่งเมือง สวท.อุบลราชธานี FM 98.50 MHz

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผ่านรายการเบิ่งบ้านเบิ่งเมือง สวท.อุบลราชธานี FM 98.50 MHz
วันที่ 22 พ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 688 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผ่านรายการเบิ่งบ้านเบิ่งเมือง สวท.อุบลราชธานี FM 98.50 MHz

คลังภาพ