ประชุมย่อย (Focus group) โครงการสานแผนสวัสดิการสู่งานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ประชุมย่อย (Focus group) โครงการสานแผนสวัสดิการสู่งานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
วันที่ 23 พ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 322 ครั้ง

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมย่อย (Focus group) โครงการสานแผนสวัสดิการสู่งานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ผ่านระบบ Zoom cloud Meeting

คลังภาพ