รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดนนทบุรี 3 แห่ง

 รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดนนทบุรี 3 แห่ง
วันที่ 23 พ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 519 ครั้ง

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดนนทบุรี 3 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนเคหะบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 ชุมชนเคหะบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 และชุมชนเคหะบ้านเอื้ออาทรท่าอิฐ  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวางแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร ภายใต้แนวคิด “สุขสูงวัยในเคหะ”ร่วมกับผู้จัดการสำนักงานเคหะจังหวัดนนทบุรีสาขา 1 และสาขา 2  ผู้จัดการนิติบุคคลและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเอื้ออาทร โดยมีผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว