เปิดกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็น วิทยากร พม. (Train the trainer) รุ่นที่ 1 และผู้อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ (Help desk)

เปิดกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็น วิทยากร พม. (Train the trainer) รุ่นที่ 1 และผู้อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ (Help desk)
วันที่ 25 พ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 226 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์กระพ้อ ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็น วิทยากร พม. (Train the trainer) รุ่นที่ 1 และผู้อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ (Help desk) โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม. พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

คลังภาพ