ร่วมแสดงความยินดีกับนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และเลขานุการกรม ฯ

ร่วมแสดงความยินดีกับนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และเลขานุการกรม ฯ
วันที่ 12 ม.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 428 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.45 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญ ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางปราณี ประทุมมา เลขานุการกรม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

คลังภาพ