การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 12 ม.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 218 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และพิจารณาการปฏิรูปการทำงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริต โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร พม. อธิบดีกรมในสังกัด พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

คลังภาพ