การประชุมระหว่างคณะทำงานร่างข้อเสนอนโยบาย (Drafting team for policy Recommendation : DT) ฯ

การประชุมระหว่างคณะทำงานร่างข้อเสนอนโยบาย (Drafting team for policy Recommendation : DT) ฯ
วันที่ 13 ม.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 198 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมระหว่างคณะทำงานร่างข้อเสนอนโยบาย (Drafting team for policy Recommendation : DT) และคณะทำงานวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการและประกอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย (Research team For Evaluating the Project Policy Recommendation : RT) โครงการพัฒนารูปแบบบริการที่ไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ S-TOP “ประเด็นสำคัญและกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอใน ข้อเสนอเชิงนโยบาย” ผ่านระบบ Zoom video Conference

คลังภาพ