การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ครั้งที่ 1/2565 หมวด 6 ,7

การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ครั้งที่ 1/2565 หมวด 6 ,7
วันที่ 13 ม.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 285 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 707 เสริมทรัพย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ (อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ครั้งที่ 1/2565 หมวด 6 ,7 มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูลระดับการพัฒนาองค์การ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

คลังภาพ