"สานพลังเครือข่าย ร่วมพัฒนานวัตกรรม เพื่อการดูแลผู้สูงวัย"

วันที่ 14 ม.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 379 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

"สานพลังเครือข่าย ร่วมพัฒนานวัตกรรม เพื่อการดูแลผู้สูงวัย"
  (วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข)
      ผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ นำโดยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ หารือร่วมกับ ศ.นพ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ  หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  นางจันทร์ประภา  วิชิตชลชัย  รองผู้อำนวยการ สำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้สูงวัย โดยมีแนวคิดที่จะศึกษาค้นคว้านวัตกรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน สภาเด็ก ยุวกาชาด มาร่วมการค้นหานวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อนำมาสู่การพัฒนานวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ในการตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมสูงวัย

คลังภาพ