พม. โดย กรม ผส. ร่วมหารือแนวทางการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์

พม. โดย กรม ผส. ร่วมหารือแนวทางการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์
วันที่ 12 พ.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 45 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมหารือแนวทางการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 706 มงกุฎทอง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เข้าร่วมหารือแนวทางการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ ในประเด็น : รายละเอียดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ความร่วมมือการขับเคลื่อนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง และแนวทางการต่อยอดการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง โดยมี ผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากกรมอนามัย ผู้แทนจากกองบริการทางการแพทย์ ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meetings

คลังภาพ