พม. โดยกรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมลงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสุจิตรา พิท

พม. โดยกรม ผส.  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมลงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสุจิตรา พิท
วันที่ 12 พ.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 47 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดยกรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมลงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าประชุมร่วมกับทีม พม. จังหวัดภาคใต้ (One Home) เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และถอดบทเรียนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมาย พม.

เวลา 13.50 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. รับฟังสรุปการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี

ต่อมา เวลา 15.10 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. เดินทางไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) หลังจากนั้นนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. รับฟังผลการถอดบทเรียนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี