พม. โดยกรม ผส.  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2565

พม. โดยกรม ผส.  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 12 พ.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 352 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดยกรม ผส.  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องทำงานอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาสรุปข้อมูลรายละเอียดการจัดการประกวดคลิปนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผู้สูงอายุ จำนวนค่าเป้าหมายของคลิปประกวดนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผู้สูงอายุและแนวทางการขับเคลื่อนงาน ร่างแผนการจัดเสวนานวัตกรรมฯ และร่างแนวทางการขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์การทำงานของคณะทำงานฯ  ผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom meeting