พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
วันที่ 12 พ.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 56 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 706 มงกุฎทอง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ เพื่อพิจารณาศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และปัญหาเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของงานรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรในด้านสิทธิมนุยชน เพื่อร่วมพิจารณาปัญหาอันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ รวมทั้งผลักดันให้มีการพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพในการปกป้องคุ้มครองมนุษยชนและเสรีภาพ โดยมี นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบประชุมทางไกล Cisco Webex Meetings

คลังภาพ