พม. โดย กรม ผส. ร่วมพิธีมอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2565

พม. โดย กรม ผส. ร่วมพิธีมอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2565
วันที่ 17 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 55 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมพิธีมอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมพิธีมอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2565 โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้ขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครดีเด่น องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวดวงกมล สวลีตีเมืองซ้าย ประธาน อพม. เขตมีนบุรี (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) และนางระวิวรรณ แสงทอง อผส. บ้านบางแค อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ในนามกรมกิจการผู้สูงอายุ

คลังภาพ