พม. โดย กรม ผส. ต้อนรับรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและประชุมแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุ

พม. โดย กรม ผส. ต้อนรับรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและประชุมแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุ
วันที่ 20 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 50 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ต้อนรับรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและประชุมแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.29 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารกรกิจการผู้สูงอายุ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ และ นางสาวบุษยา ใจสว่าง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมร่วมประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์