พม. โดยกรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเนื่องในเดือนแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ Pride Month

พม. โดยกรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเนื่องในเดือนแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ Pride Month
วันที่ 20 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 50 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดยกรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเนื่องในเดือนแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ Pride Month

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานอีเดน ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรม Pride Together, Pride Talk โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด Miss International Queen 2022 รอบความสามารถพิเศษ

คลังภาพ