พม. โดย กรม ผส. ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย

พม. โดย กรม ผส. ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย
วันที่ 20 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 53 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน ทรัพย์เจริญสุข 705 ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และนางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

คลังภาพ