พม. โดยกรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” ด้านเด็กและเยาวชน

พม. โดยกรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” ด้านเด็กและเยาวชน
วันที่ 20 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 44 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดยกรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” ด้านเด็กและเยาวชน

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” ด้านเด็กและเยาวชน จัดขึ้นโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมงานดังกล่าว

คลังภาพ