พม. โดย กรม ผส. ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน

พม. โดย กรม ผส. ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน
วันที่ 22 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 36 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี ผู้บริหารกระทรวง พม. นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตปทุมวัน และพื้นที่เขตใกล้เคียง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยชุมชนบ่อนไก่ ซึ่งเปิดดำเนินการเป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบอัคคีภัยชั่วคราวในพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จากการสำรวจและลงทะเบียนผู้ประสบอัคคีภัย ของสำนักงานเขตปทุมวัน พบว่า มีจำนวนครัวเรือนที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 64 หลังคาเรือน และมีจำนวนผู้ประสบอัคคีภัยประมาณ 200 คน ทั้งนี้ ยังไม่สามารถระบุจำนวนผู้ประสบอัคคีภัยได้ชัดเจน เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการลงทะเบียนของสำนักงานเขตปทุมวัน ซึ่งคาดการณ์ว่า จะมีผู้ประสบอัคคีภัยมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นในวันถัดไป

การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัย การเคหะแห่งชาติ มอบถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด (สำหรับกลุ่มเปราะบาง) มอบน้ำดื่มขนาด 750 มล. จำนวน 1,000 ขวด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย กรมกิจการผู้สูงอายุได้พูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย รวมทั้งแนะนำสิทธิและสวัสดิการ สำนักงานเขตปทุมวัน ลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีประสบอัคคีภัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ให้การดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิธารน้ำใจ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย หน่วยงานภาคเอกชน แจกข้าวกล่องและน้ำดื่ม

แนวทางการให้ความช่วยเหลือกรมกิจการผู้สูงอายุ วางแผนลงพื้นที่สำรวจและสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบอัคคีภัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วางแผนลงพื้นที่สำรวจและสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ประสบอัคคีภัย การเคหะแห่งชาติ วางแผนจัดเตรียมห้องว่างสำหรับเป็นที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย