พม. โดย กรม ผส. ร่วมเวทีความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาค : การมีส่วนร่วมทุกกลุ่มตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุ

พม. โดย กรม ผส. ร่วมเวทีความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาค : การมีส่วนร่วมทุกกลุ่มตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุ
วันที่ 22 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 31 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมเวทีความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาค : การมีส่วนร่วมทุกกลุ่มตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วม “เวทีความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคด้านการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรระหว่างรุ่นในเอเชียและแปซิฟิก : การมีส่วนร่วมทุกกลุ่มตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุ” เพื่อมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรในเอเชียและแปซิฟิกที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศภูมิภาค อีกทั้งรวบรวมความคืบหน้าของกิจกรรมโครงการ แบ่งปันบทเรียนที่ได้รับ และพัฒนาชุดข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินโครงการในอนาคต ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting

คลังภาพ