พม. โดย กรม ผส. ร่วมพิธีเปิดศูนย์แม่บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวครบวงจร

พม. โดย กรม ผส. ร่วมพิธีเปิดศูนย์แม่บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวครบวงจร
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 36 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมพิธีเปิดศูนย์แม่บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวครบวงจร

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์แม่บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว. 2 เดิม) โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด ผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม. พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบจัดสวัสดิการสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวระดับพื้นที่ โดยให้บริการจัดสวัสดิการสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวอย่างครบวงจร อีกทั้งสร้างช่องทางการเข้าถึงบริการที่จำเป็น ภายใต้การทำงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จำนวน 3,000 บาท นอกจากนี้ ได้รับมอบการสนับสนุนต่างๆ จากภาคเอกชน อาทิ มูลนิธิมาดามแป้ง มอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 10 คัน สำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและผู้ยากไร้ มูลนิธิ ไอแคร์ ประเทศไทย มอบอุปกรณ์สนับสนุนแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว มูลค่า 231,500 บาท โลตัส สนับสนุนผงปรุงรสอาหารไทยแบบซอง จำนวน 100 ชุด บริษัท รำไทย เพรส จำกัด มอบของเล่นสำหรับเด็ก ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว. 2 เดิม ) เลขที่ 44 ซอยประดิษฐ์มนูญธรมม 19 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร