พม. โดย กรม ผส. ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานและมอบหมายนโยบายตามข้อสั่งการของท่าน รมว.พม. จากการประชุมผู้บริหารกระทรวง

พม. โดย กรม ผส. ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานและมอบหมายนโยบายตามข้อสั่งการของท่าน รมว.พม. จากการประชุมผู้บริหารกระทรวง
วันที่ 22 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 40 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานและมอบหมายนโยบายตามข้อสั่งการของท่าน รมว.พม. จากการประชุมผู้บริหารกระทรวง

วันพุธ ที่22 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น. ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ ตำบลหมู่สี อำเภอปากช่อง นครราชสีมา นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานและมอบหมายนโยบายตามข้อสั่งการของท่าน รมว.พม. จากการประชุมผู้บริหารกระทรวงพม. พร้อมทั้งระดมความคิดเห็น กำหนดวางแผนร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนตามข้อสั่งการให้บรรลุผล ร่วมกับผู้บริหารกรม พร้อมด้วยนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ และผู้อำนวยการกองหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว