พม. โดย กรม ผส. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักสานพลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุ (นสสว.) 

พม. โดย กรม ผส. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักสานพลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุ (นสสว.) 
วันที่ 3 ส.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 116 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักสานพลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุ (นสสว.) 

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ " หลักสูตรนักสานพลังชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย (นสสว.)" โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กรมกิจการผู้สูงอายุ

คลังภาพ