พม. โดย กรม ผส. ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ AIS Academy และบริษัท เลิร์นดิ จำกัด ครั้งที่ 1/2565

พม. โดย กรม ผส. ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ AIS Academy และบริษัท เลิร์นดิ จำกัด ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 3 ส.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 38 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ AIS Academy และบริษัท เลิร์นดิ จำกัด ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ AIS Academy และบริษัท เลิร์นดิ จำกัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานฯ คณะทำงานโครงการอุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ คณะทำงานโครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้ คณะทำงานโครงการภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย และเรื่องความร่วมมือในระยะต่อไป พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

คลังภาพ