พม โดย กรม ผส. ร่วมพิธีเปิดโรงรับจำนำของรัฐ สาขาที่ 42 จ.สุพรรณบุรี พร้อมเล็งเพิ่มสาขา ขยายความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทางการเงิน

พม โดย กรม ผส. ร่วมพิธีเปิดโรงรับจำนำของรัฐ สาขาที่ 42 จ.สุพรรณบุรี  พร้อมเล็งเพิ่มสาขา ขยายความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทางการเงิน
วันที่ 5 ส.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 83 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม โดย กรม ผส. ร่วมพิธีเปิดโรงรับจำนำของรัฐ สาขาที่ 42 จ.สุพรรณบุรี  พร้อมเล็งเพิ่มสาขา ขยายความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทางการเงิน

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  เข้าร่วมในพิธีเปิดป้ายฉลองศาลาการเปรียญวัดจำปี  โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระมหาภาณุพงศ์ ฐิตวํโส เจ้าคณะตำบลสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดจำปี กล่าวรายงาน นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ วัดจำปี ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
เวลา 12.00 น. ร่วมพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ (สธค.) หรือโรงรับจำนำของรัฐ สาขาที่ 42 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางการเงิน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ อีกทั้งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขจัดความเดือดร้อนในด้านการเงินของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้า ทั้งนี้ มีนายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ อาคารสถานธนานุเคราะห์สาขาที่ 42 ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
จากนั้นเวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ และส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ  และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน อีกทั้งมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสังคมและผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพอิสระให้คนพิการและครอบครัว ตามมาตรา 35 จำนวน 4 ราย พร้อมรับชมบูธนิทรรศการภายในงาน อาทิ บูธแสดงผลิตสินค้าฝีมืออาชีพคนพิการ สร้างอาชีพรายได้ สำหรับคนพิการ บูธนิทรรศการ อพม. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ณ โรงแรมวาสิฏฐี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี