พม. โดย กรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้คำแนะนำและติดตามความก้าวหน้าของผู้รับทุนแก่ข้าราชการที่ได้รับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ภายใต้ “โครงการการสร้างความสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู

พม. โดย กรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้คำแนะนำและติดตามความก้าวหน้าของผู้รับทุนแก่ข้าราชการที่ได้รับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ภายใต้ “โครงการการสร้างความสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู
วันที่ 5 ส.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 72 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้คำแนะนำและติดตามความก้าวหน้าของผู้รับทุนแก่ข้าราชการที่ได้รับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ภายใต้ “โครงการการสร้างความสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข”
 
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ ห้องทำงานอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งติดตามผลความก้าวหน้าของผู้รับทุนแก่ข้าราชการที่ได้รับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ภายใต้ “โครงการการสร้างความสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข” ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meetings

คลังภาพ